Koronarografie a levostranná ventrikulografie

Koronarografické vyšetření je vyšetření srdečních (koronárních, věnčitých) tepen kontrastní látkou, která je do tepen vstřikována pomocí diagnostických katetrů. Katetry jsou měkké hadičky, které se k srdci dostávají skrze tepnu na zápěstí nebo méně částo jinou cestou (většinou přes tepnu v třísle).

Na počátku vyšetření je místo vpichu dezinfikováno a sterilně zarouškováno (zápěstí nebo tříslo). Následně lékař provede lokální znecitlivění jedním vpichem tenkou jehlou a poté následuje zavedení diagnostického katetru. Vyšetření je bezbolestné, pacient může pociťovat teplo při aplikaci kontrastní látky. Vyšetření trvá v průměru 20 minut a na jeho konci je pacient informován o výsledku a následném dalším postupu (konzervativní postup, následná oprava srdeční tepny, nutnost kardiochirurgického řešení). Při katetrizaci ze zápěstí je na konci vyšetření umístěn nad místo vpichu kompresní pásek (na 1-3 hodiny) zabraňující krvácení. Po výkonu může pacient ihned chodit, pokud není hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Pokud je pacient katetrizován z třísla, je po ukončení vyšetření nasazen nad místo vpichu kompresní obvaz s klidem na lůžku na 8-10 hodin nebo (při vhodné anatomii cév) lze místo vpichu uzavřít speciálním uzávíracím systémem a pacient může začít chodit za 4 hodiny. Diagnostická koronarografie je bezpečné vyšetření, ojediněle se může vyskytnout alergie na kontrastní látku (zčervenání pokožky, pocení, pocit dušnosti), v těchto případech jsou přímo na katetrizačním sále podány léky zamezující této reakci. Komplikace v místě vpichu bývají u přístupu ze zápěstí vzácné (krevní výron - hematom), v místě třísla jsou komplikace popisovány mezi 3-5% (hematom, krvácení v místě vpichu, výduť na tepně a další). Úmrtí přímo v souvislosti s koronarografickým vyšetřením je velmi vzácné (méně než 0,001%). Mezi hlavní prevence komplikací patří spolupráce pacienta s vyšetřujícím lékařem a personálem na katetrizačním sále a následně na lůžkovém oddělení (dodržování pokynů, hlášení všech nepříjemných pocitů) nebo na kardiostacionáři. Každoročně je katetrizováno téměř 2500 pacientů, u kterých je provedeno přes 1000 perkutánních koronárních intervencí.

www.radialist.org/patients – instruktážní video ke katetrizaci tepnou ze zápěstí a zavádění katetrů k srdci.

Levostranná ventrikulografie je vyšetření dutiny levé komory srdeční kontrastní látkou, což umožňuje získání informací o hybnosti srdečních stěn, stažlivosti levé komory a funkci chlopně mezi levou síní a komorou. Pokud je vyšetření prováděno, většinou navazuje na koronarografické vyšetření a spočívá pouze ve výměně za speciální katetr, který se zavede stejnou přístupovou cestou do levé komory a následné aplikaci menšího množství kontrastní látky (40-50 m). Celé vyšetření je tak prodlouženo zhruba o 2-3 minuty, jiné nevýhody nepřináší.