Zátěžová echokardiografie

Jde o vyšetření, které se používá nejčastěji k odhalení poruchy prokrvení srdečního svalu při zátěži. tj. získání informace, zda vyšetřovaný trpí ischemickou chorobou srdeční. U této nemoci jsou věnčité tepny (cévy přivádějící krev do srdečního svalu) zúžené aterosklerotickými pláty. Při zátěži se okrsek srdeční svaloviny, který je nedostatečně prokrvován, stahuje hůře. A okrskovou poruchu srdeční stažlivosti (kinetiky) lze zjistit echokardiografií. Na našem pracovišti provádíme zátěž trojím způsobem. Nemocný běží na pásovém běhátku a po ukončení zátěže je provedeno echokardiografické vyšetření. Nebo šlape v pololeže na speciálním kole. Anebo je mu podávána do žíly látka (dobutamin), která vede ke zvýšení tepové frekvence a stažlivosti srdeční svaloviny. U posledních dvou možností se echokardiografické vyšetření provádí v průběhu tělesné zátěže i po jejím ukončení. Třetí způsob s podáním dobutaminu se používá zejména u pacientů, kteří nejsou schopni vykonávat fyzickou zátěž. Podle názvu léku se toto vyšetření označuje též jako dobutaminová echokardiografie a kromě zjišťování  poruchy prokrvení srdce při zátěži se v kardiologii uplatňuje také v posouzení funkční (kontraktilní) rezervyu nemocných s již známou poruchou srdeční stažlivosti (kinetiky). Průkaz dostatečné funkční rezervy naznačuje možnost zlepšení funkce srdce při použití vhodné léčby (často katetrizační či chirurgické).

Při dobutaminové echokardiografii je někdy potřebné k dostatečnému zvýšení tepové frekvence podat nitrožilně ještě jiný lék, který se nazývá atropin. Ten může několik hodin po podání přechodně ovlivňovat ostrost zraku. Proto může být vyšetřovanému doporučeno po nějakou dobu neřídit motorová vozidla.

Vyšetření probíhá pod dohledem zkušeného lékaře a speciálně vyškolené sestry na moderním echokardiografickém přístroji. Je nepřetržitě sledováno EKG a opakovaně měřen krevní tlak. Vyšetření trvá přibližně jednu hodinu.

Před vyšetřením je nezbytné minimálně 4 hodiny nejíst, nepít a nekouřit. Před testem určeným k diagnostice ischemické choroby srdeční se po domluvě s ošetřujícím lékařem na přechodnou dobu (1-2 dny) přeruší užívání některých léků (zejména betablokátorů, blokátorů vápníkových kanálů a nitrátů).