TAVI

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation, katetrizační implantace aortální chlopně)

Stenóza (tj. zúžení) aortální chlopně s jejím s nedostatečným otevíráním je nejčastěji se vyskytující chlopenní vada u dospělých v Evropě. Katetrizační implantace biologické aortální náhrady, tzv. TAVI (z anglického Transcatheter Aortic Valve Implantation) je výkon prováděný především u pacientů s těžkou symptomatickou (projevující se příznaky) stenózou aortální chlopně, kteří nemohou z důvodu vysokého operačního rizika podstoupit klasickou chirurgickou náhradu chlopně; při té je operačně degenerovaná aortální chlopeň pacienta vyňata a nahrazena chlopní umělou (biologickou nebo mechanickou). Oproti tomu TAVI technika umožňuje zavedení nové biologické chlopně bez chirurgického otevření hrudníku pouze pomocí katetrů.

Samotnému výkonu musí předcházet vyšetření podobná jako před klasickou chirurgickou operací včetně vyšetření věnčitých tepen, tzv. koronarografie a vyšetření cílená k vyloučení infekčního ložiska v těle pacienta (především vyšetření zubní a ORL vyšetření oblasti horních cest dýchacích).

Výkon je prováděn na sále intervenční kardiologie zpravidla v celkové anestezii (uspání) s umělou plicní ventilací (dýcháním pomocí ventilátoru) a je k němu potřebná dočasná srdeční stimulace. Nová chlopeň je zavedena do srdce pomocí katetrů (cévek) zpravidla stehenní tepnou za kontroly rentgenem a jícnovou echokardiografií. Samotnému usazení umělé chlopně někdy předchází nejprve roztažení postižené chlopně pacienta speciálním balonkem. Kromě tepenného vstupu, kterým je zaváděna samotná chlopeň, jsou zavedeny další katetry do srdce ještě cestou druhé stehenní tepny nebo tepny na zápěstí. Tyto katetry slouží k zobrazení srdce a aorty (srdečnice). Na závěr výkonu je místo vstupu do tepenného řečiště (zpravidla tepna v třísle) uzavřena speciálním systémem („zátkou“) nebo chirurgicky pomocí stehů. Po výkonu je pacient obvykle hospitalizován na kardiologické jednotce intenzivní péče (odkaz kJIP) a následně standardním oddělení Kardiologické kliniky.

Možné komplikace TAVI souvisejí především s místem vstupu do tepenného řečiště nebo místem zavedení chlopně. Komplikace nejsou časté, avšak ve výjimečných případech může jejich být řešením neplánovaná (urgentní) chirurgická operace srdce. Relativně častější komplikací (především u pacientů s již přítomnou poruchou srdečního rytmu) je přetrvávající výrazné zpomalení srdečního tepu s nutností zavedení trvalého kardiostimulátoru.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že TAVI je u pacientů rizikových ke klasické operaci bezpečnějším způsobem léčby při současné nižší náročnosti pro pacienta z hlediska pooperačního průběhu a s rychlejší rekonvalescencí.