Kardiologická klinika - lůžka

Lůžkové oddělení kardiologické kliniky se nachází v 7. nadzemním podlaží  a je dostupné vchodem B (mapka). Oddělení je zázemím pro diagnostické a léčebné pobyty kardiologických pacientů a disponuje 30 lůžky. Ročně je zde hospitalizováno přibližně 2000 dospělých pacientů s onemocněním srdce a cév, nejčastěji s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním, onemocněním srdečních chlopní a poruchami srdečního rytmu.

Velkou skupinu tvoří nemocní přijatí k provedení specializovaných kardiologických vyšetření (nejčastěji koronarografie) nebo výkonů (perkutánní koronární intervence, primoimplantace nebo výměna trvalého kardiostimulátoru, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu apod.). Zanedbatelný není ani počet nemocných, kteří jsou zde připravováni ke kardiochirurgickému výkonu, přebíráme rovněž pacienty z kardiologické jednotky intenzívní péče.

Vzhledem k vysokému počtu přijímaných pacientů má naše oddělení recepční sestru, která se stará o nově příchozí, poskytuje jim informace o oddělení a v těsné spolupráci s lékaři je informuje o průběhu dalšího pobytu.

Délka hospitalizace se řídí charakterem výkonu a stavem pacienta, v indikovaných případech předáváme pacienty k dalšímu sledování do našich specializovaných ambulancí.

Kromě běžného vybavení standardního lůžkového oddělení máme možnost na 10 lůžkách telemetricky monitorovat ekg záznam a saturaci kyslíkem 24 hodin denně, což významně zkvalitňuje zejména péči o pacienty s rizikem závažných poruch srdečního rytmu.

Oddělení má k dispozici 9 třílůžkových a 2 jednolůžkové pokoje. Každý pokoj má samostatné WC. Součástí oddělení je 1 nadstandardní jednolůžkový pokoj, který je vybaven kromě WC i sprchou, kuchyňským koutem, televizorem, telefonem, rádiem a lednicí. Denní poplatek za nadstandardní pokoj je pro nemocného 690,-Kč vč.DPH.

Návštěvní hodiny jsou ve všední dny 15-17 hod, o víkendech a svátcích 14-16 hod, event. jindy dle domluvy s ošetřujícím lékařem.

Kontakty