Implantace kardiostimulátoru

Implantace přístrojů k řízení srdečního rytmu (kardiostimulátory, kardiovertery-defibrilátory = ICD, přístroje k srdeční resynchronizační léčbě) se obvykle provádí v místním znecitlivění. Často se k potlačení různých nepříjemných vjemů nitrožilně přidávají celkově působící léky k tišení bolesti. Výkon by proto měl být spojen s minimální bolestivostí. Přístroje se umisťují obvykle do podkoží pod klíční kost před velký prsní sval, nejčastěji vlevo. Elektrody se zavádějí punkčně cestou velkých žil, obvykle žíly podklíčkové nebo axilární. Jejich umístění v srdci závisí na konkrétním typu přístroje.

Kardiostimulátor je přístroj sloužící k léčbě závažných bradyarytmií (poruch srdečního rytmu s nepřiměřeně pomalým tepem). Většina případů bradyarytmií spadá do jedné ze dvou skupin: buď se jedná o poruchu tvorby akčního potenciálu (poruchu vzniku elektrického impulzu), nebo se jedná o poruchu šíření elektrické aktivity, nejčastěji ve formě tzv. atrioventrikulárního bloku. V tom případě se správně nepřevádějí akční potenciály (elektrické impulzy) ze síní na komory.

Podle počtu elektrod se kardiostimulátory dělí na jednodutinové s jedinou elektrodou obvykle zavedenou do pravé komory srdeční (výjimečně do pravé síně) a na dvoudutinové s jednou elektrodou v pravé síni a druhou v pravé komoře.

Samotný přístroj je poměrně malý – má 9-14 cm3 a váhu kolem 25 gramů.

Indikaci k implantaci jednodutinového systému s elektrodou v pravé komoře obvykle představuje situace, kdy se neočekává významnější příspěvek síňové aktivity k mechanice srdeční činnosti. Typicky je tomu u osob s chronickými síňovými arytmiemi jako je fibrilace síní.

Indikace k dvoudutinovému přístroji je naopak tam, kde je třeba zachovat správnou časovou sekvenci kontrakce síní komor.

Komplikace spojené s implantacemi přístrojů jsou vzácné. Může dojít k tzv. pneumotoraxu, tj. porušení plicní tkáně pod žilním systémem s průnikem vzduchu do hrudní dutiny. Tento stav je řešen přechodným odsáváním vzduchu  z hrudní dutiny. Dále může dojít k zánětu v místě implantátu nebo k dislokaci implantované elektrody.

Životnost kardiostimulátoru je 5-10 let, po této době je nutné přístroj vyměnit. Ročně na našem pracovišti provádíme kolem 500 výkonů.