Lůžka

 

 • Co s sebou vzít do nemocnice
  • občanský průkaz a kartičku pojišťovny
  • kompletní zdravotnickou dokumentaci (všechny lékařské zprávy, předoperační vyšetření)
  • léky, které běžně užíváte v originálním balení
  • potřeby osobní hygieny a osobní prádlo
  • je možné mít u sebe mobilní telefon (prosíme o citlivé využívání)
  • nemocnice neručí za cenné věci a peníze, které si ponecháte u sebe; pokud to není nezbytně nutné, vezměte si sebou pouze minimální hotovost, ostatní lze případně uložit v pokladně FNP