Aktuality

 • Zahájení výstavby nových oddělení Kardiologické kliniky

  Kardiologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň získá do konce roku 2 nová oddělení
  s 9 lůžky JIP a 25 standardními monitorovanými lůžky. Stavba za 180 milionů korun umožní zvýšení kapacity a poskytnutí vyšší kvality péče pacientům s kardiovaskulárním onemocněním. Na klinice se 160 zaměstnanci je hospitalizováno ročně téměř 4000 pacientů a 17 000
  je jich ošetřeno v ambulancích.Zobrazit více

 • Nové angiolinky umožní kardiologické zákroky na nejmodernějších technologiích

  Kardiologická klinika FN Plzeň rozšířila své technologické vybavení o dvě nové angiolinky. Jsou součástí intervenční kardiologie a arytmologie. K obměně přístrojů, které nahradily technologie staré více než 10 let, došlo v letošním roce, a financování obou pracovišť proběhlo z prostředků REACT-EU.Zobrazit více

 • Návštěva a přednášky 2 významných osobností světové kardiologie

  z prava: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., prof. Shigeru Saito z Kamakura Hospital. prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.

  U příležitosti 5. výročí vzniku Kardiologické kliniky FN a LF UK v Plzni a 25 let intervenční kardiologie v lochotínském areálu Fakultní nemocnice proběhly 9. 10. 2023 v přednáškové síni Onkologické a radioterapeutické kliniky přednášky dvou kardiologů a osobností světového významu.Zobrazit více

 • Pozvánka na přednášky dvou významných osobností

  Vážené kolegyně a vážení kolegové,

  dovolujeme si Vás pozvat na přednášky dvou významných osobností světové medicíny prof. Shigeru Saito a prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.Zobrazit více

 • KARDIODEN 2023

  Dne 19.9.2023 se konal v Modré posluchárně UniMec – LF Plzeň již 8.ročník Kardiodne - Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň.Zobrazit více

 • Fakultní nemocnice v Plzni potřebuje zvýšit počet lůžek na kardiologii, chce je až zdvojnásobit

  Plzeňská fakultní nemocnice chystá zvýšení kapacity své kardiologie na dvojnásobek lůžek. Největší zdravotnické zařízení jihozápadních Čech léčí pacienty z několika krajů.Zobrazit více

 • ODBORNÍCI KARDIOLOGICKÉ KLINIKY V BECHER KLUBU

  Podnikatelský BECHER Klub připravil pro své členy společensko-poznávací setkání „Křeslo pro hosta“ v Parkhotelu v Plzni.Zobrazit více

 • IMPLANTACE BEZELEKTRODOVÉHO ( LEADLESS) KARDIOSTIMULÁTORU

  IMPLANTACE BEZELEKTRODOVÉHO ( LEADLESS) KARDIOSTIMULÁTORUZobrazit více

 • Více než 10 000 pacientů podstoupilo vyšetření a léčbu na jednodenním kardiostacionáři Kardiologické kliniky.

  Více než 10 000 pacientů podstoupilo vyšetření a léčbu na jednodenním kardiostacionáři Kardiologické kliniky.Zobrazit více

 • KARDIODEN 2022

  7.ročník KARDIODNE Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň, se uskutečnil 21.9.2022 v Modré posluchárně - UniMeC LF Plzeň.Zobrazit více

 • ATESTACE Z KARDIOLOGIE

  Ve dnech 2.5.-6.5.2022 se uskutečnily na Kardiologické klinice FN Plzeň a LF UK v Plzni atestace z kardiologie.Zobrazit více

 • KARDIODEN 2021

  Po roční pauze způsobené koronavirovou pandemií se 22.9.2021 v Modré posluchárně UNIMEC - LF Plzeň konal 6.ročník KARDIODNE Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň.Zobrazit více

 • NOVÁ MODERNÍ ANGIOLINKA PRO INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

  Lékaři Kardiologické kliniky FN Plzeň Lochotín využívají k provádění diagnostických a intervenčních výkonů nový angiografický systém. Moderní zařízení Siemens Axiom Artis Q floor umožní maximální zákrokovou úspěšnost a minimalizuje fyzickou zátěž pacientů. Nemocnice do nových technologií investovala téměř 21 milionů korun.Zobrazit více

 • Testování na COVID-19 t.č. vyžadujeme u všech pacientů před plánovaným přijetím k hospitalizaci na naší kliniku.

   

  Testování na COVID-19 t.č. vyžadujeme u všech pacientů před plánovaným přijetím k hospitalizaci na naší kliniku.

  Zajištění výtěru na COVID je plně v naší režii.

  Pro plzeňské pacienty přijímané k hospitalizaci je stanoveno jednotné odběrové místo v lokalitě FN Plzeň Bory – bývalá vojenská nemocnice, u vjezdu do areálu. Vystavení žádanky k testování a stanovení termínu odběru zajistí pracovník Kardiologické kliniky, s kterým domlouváte plánovaný výkon a přijetí k hospitalizaci. Termín tedy sdělíme přímo Vám ihned při objednávání... Zobrazit více

 • Pozvánka na Slavnostní večer CVKKP 2020

  Pozvánka na Slavnostní večer Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň při příležitosti životního jubilea doc. MUDr. I. Bernata, Ph.D., který se koná 19. 2. 2020 od 18:00 hodin v posluchárně Šafránkova pavilonu, Alej Svobody 31, Plzeň

   Program:

   Předsedající: MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

   1. Rokyta R. (Kardiologická klinika FN a LF Plzeň) Úvodní slovo. (10 min)

   2. Bernat I. (Kardiologická klinika FN a LF Plzeň)... Zobrazit více

 • Distální radiální přístup poprvé v ČR

  Dne 3.9.2019 ve spolupráci s japonskými kolegy provedli intervenční kardiologové Kardiologické kliniky FN a LF Plzeň jako první v České republice katetrizační výkony na koronárních tepnách novým přístupem z palcové strany hřbetu ruky, tzv. distálním radiálním (DRA = distal radial approach - viz obrázek).

  Tento přístup je šetrnější pro vlastní radiální tepnu, vyžaduje ale ve většině případů vzhledem k anatomickým odlišnostem a menšímu kalibru cévy oproti standardnímu přístupu punkci tepny pod sonografickou kontrolou a velmi šetrnou manipulaci se zaváděcím instrumentariem. Prvním... Zobrazit více

 • Shockwave

  V rámci Workshopu České asociace intervenční kardiologie v dubnu 2019 jsme jako druzí v ČR prezentovali v online přenosu použití nového systému intravaskulární litotrypse Shockwave.Zobrazit více

 • XXIX. workshop České asociace intervenční kardiologie

  Ve dnech 10.-12.4.2019 se v Kongresovém centru hotelu Parkhotel v Plzni uskutečnil workshop České asociace intervenční kardiologie. Workshop se poprvé konal v Plzni a to ve spolupráci center z FN Plzeň a FN Královské Vinohrady. Z těchto dvou pracovišť byly přímé přenosy z katetrizačních sálů.

   Zobrazit více

 • Kardioden 2019

  Pátý ročník Kardiodne se uskutečnil 7.3.2019. Kardiodne se zúčastnilo 124 kardiologů, internistů a praktických lékařů.

   Zobrazit více

 • Atestace z kardiologie

  Ve dnech 10.-14.12.2018 se uskutečnily na Kardiologické klinice FN Plzeň a LF UK v Plzni atestace z kardiologie.

  prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. Garant oboru kardiologie na LF UK v PlzniZobrazit více

 • Kardioden 2018

  V pořadí již čtvrtý Kardioden pořádaný Centrem vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň se uskutečnil dne 8.3.2018. Kardiodne se zúčastnilo 130 kardiologů, internistů a praktických lékařů z Plzeňského kraje.

   Zobrazit více

 • Návštěva prof. Ikariho - 18.9.2017

  Prof. Y. Ikari patří mezi průkopníky miniaturizace instrumentaria pro provádění transradiálních koronárních katetrizací a intervencí, jejíž hlavní význam spočívá v bezpečném a precizním provádění výkonů na koronárních tepnách i přes radiální tepny malého kalibru, které dosud byly jednou z hlavních limitací tohoto přístupu u části pacientů. V rámci své návštěvy proslovil profesor Ikari přednášku na tato témata:

  1. Brachial IABP to support complex transradial percutaneous coronary interventions
  2. Ikari guiding catheters for percutaneous coronary interventions

  ... Zobrazit více

 • Kardioden 2017

  Dne 9.3.2017 se v aule Onkologické a radioterapeutické kliniky ve FN Plzeň-Lochotín uskutečnil 3. ročník Kardiodne FN Plzeň. Kardioden zahájil ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, PhD. a úvodní sdělení měl primář Kardiologického odd. prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD. Odborný program zahrnoval 4 přednáškové bloky včetně bloku kardiochirurgického, obohacené několika videopřenosy vyšetření a výkonů prováděných v Centru vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň. Po skončení přednášek (většina z nich byla s bohatou diskusí) zájemci rovněž navštívili některá pracoviště... Zobrazit více

 • Kardioden 2015

  Dne 4.11.2015 se v aule chirurgických oborů ve FN Plzeň-Lochotín uskutečnil Kardioden pořádaný Komplexním kardiovaskulárním centrem FN Plzeň. Kardioden zahájil ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, PhD. a úvodní sdělení měl primář Kardiologického odd. prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD.
  Odborný program zahrnoval 4 přednáškové bloky včetně bloku kardiochirurgického, obohacené několika videopřenosy vyšetření a výkonů (live boxy) prováděných v Komplexním kardiovaskulárním centru FN Plzeň. Po skončení přednášek zájemci rovněž navštívili některá pracoviště Kardiologického odd. FN Plzeň-... Zobrazit více

 • Atestace z kardiologie

  Ve dnech 15.-18.6.2015 se uskutečnily na Kardiologickém oddělení FN Plzeň a LFUK Plzeň atestace z kardiologie.

  prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. Garant oboru kardiologie na LFUK PlzeňZobrazit více

 • Přímý přenos zákroku na srdci z FN Plzeň

  Ve dnech 24.-27.5. 2015 se konal již XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS) v Brně s více než 3000 účastníky. Sjezd byl zahájen přímým přenosem ze sálu intervenční kardiologie Kardiologického oddělení FN Plzeň. Mezi pracovištěm ve FN Plzeň a kongresovým sálem v Rotundě bylo ve spolupráci oddělení SIS FN (pod vedením ing. M. Tauchena, MBA) a sdružením CESNET vybudováno plně interaktivní prostředí, které účastníkům kongresu umožnilo se účastnit kardiologických zákroků. Přímý přenos úspěšného intervenčního zákroku na srdeční tepně s implantací stentu přístupem z... Zobrazit více

 • Katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation)

  Náhrada stenotické (zúžené) aortální chlopně katetrizační cestou (tj. přes cévní systém) byla poprvé v Komplexním kardiovaskulárním centru FN Plzeň provedena dne 17.10.2012. Výkon podstupují pacienti, pro které by byla klasická (operační) náhrada příliš riziková. O zákroku informovala i media, viz odkazy níže.

  Lékaři vyměnili srdeční chlopeň bez řezání hrudníku

  ... Zobrazit více

 • Radiofrekvenční ablace fibrilace síní a komorových tachykardií

  Arytmologie je v současné době vybavena moderní přístrojovou technikou srovnatelnou s jinými předními českými nebo evropskými centry. Tradičně se zde implantují kardiostimulátory, zvyšuje se počet implantací ICD (včetně biventrikulárních) i katetrizačních ablací.

  V katetrizačních ablacích je centrum schopno provádět nejkomplexnější výkony, včetně ablací fibrilace síní a komorových tachykardií z epikardiálního přístupu, a to za použití trojdimenzionálních mapovacích metod.Zobrazit více