Novinky

 • Distální radiální přístup poprvé v ČR

  Dne 3.9.2019 ve spolupráci s japonskými kolegy provedli intervenční kardiologové Kardiologické kliniky FN a LF Plzeň jako první v České republice katetrizační výkony na koronárních tepnách novým přístupem z palcové strany hřbetu ruky, tzv. distálním radiálním (DRA = distal radial approach - viz obrázek).

  Tento přístup je šetrnější pro vlastní radiální tepnu, vyžaduje ale ve většině případů vzhledem k anatomickým odlišnostem a menšímu kalibru cévy oproti standardnímu přístupu punkci tepny pod sonografickou kontrolou a velmi šetrnou manipulaci se zaváděcím instrumentariem. Prvním... Zobrazit více

 • Shockwave

  V rámci Workshopu České asociace intervenční kardiologie v dubnu 2019 jsme jako druzí v ČR prezentovali v online přenosu použití nového systému intravaskulární litotrypse Shockwave.

   Zobrazit více

 • XXIX. workshop České asociace intervenční kardiologie

  Ve dnech 10.-12.4.2019 se v Kongresovém centru hotelu Parkhotel v Plzni uskutečnil workshop České asociace intervenční kardiologie. Workshop se poprvé konal v Plzni a to ve spolupráci center z FN Plzeň a FN Královské Vinohrady. Z těchto dvou pracovišť byly přímé přenosy z katetrizačních sálů.

   Zobrazit více

 • Kardioden 2019

  Pátý ročník Kardiodne se uskutečnil 7.3.2019. Kardiodne se zúčastnilo 124 kardiologů, internistů a praktických lékařů.

   Zobrazit více

 • Atestace z kardiologie

  Ve dnech 10.-14.12.2018 se uskutečnily na Kardiologické klinice FN Plzeň a LF UK v Plzni atestace z kardiologie.

  prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. Garant oboru kardiologie na LF UK v PlzniZobrazit více

 • Kardioden 2018

  V pořadí již čtvrtý Kardioden pořádaný Centrem vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň se uskutečnil dne 8.3.2018. Kardiodne se zúčastnilo 130 kardiologů, internistů a praktických lékařů z Plzeňského kraje.

   Zobrazit více

 • Návštěva prof. Ikariho - 18.9.2017

  Prof. Y. Ikari patří mezi průkopníky miniaturizace instrumentaria pro provádění transradiálních koronárních katetrizací a intervencí, jejíž hlavní význam spočívá v bezpečném a precizním provádění výkonů na koronárních tepnách i přes radiální tepny malého kalibru, které dosud byly jednou z hlavních limitací tohoto přístupu u části pacientů. V rámci své návštěvy proslovil profesor Ikari přednášku na tato témata:

  1. Brachial IABP to support complex transradial percutaneous coronary interventions
  2. Ikari guiding catheters for percutaneous coronary interventions

  ... Zobrazit více

 • Kardioden 2017

  Dne 9.3.2017 se v aule Onkologické a radioterapeutické kliniky ve FN Plzeň-Lochotín uskutečnil 3. ročník Kardiodne FN Plzeň. Kardioden zahájil ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, PhD. a úvodní sdělení měl primář Kardiologického odd. prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD. Odborný program zahrnoval 4 přednáškové bloky včetně bloku kardiochirurgického, obohacené několika videopřenosy vyšetření a výkonů prováděných v Centru vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň. Po skončení přednášek (většina z nich byla s bohatou diskusí) zájemci rovněž navštívili některá pracoviště... Zobrazit více

 • Kardioden 2015

  Dne 4.11.2015 se v aule chirurgických oborů ve FN Plzeň-Lochotín uskutečnil Kardioden pořádaný Komplexním kardiovaskulárním centrem FN Plzeň. Kardioden zahájil ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, PhD. a úvodní sdělení měl primář Kardiologického odd. prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD.
  Odborný program zahrnoval 4 přednáškové bloky včetně bloku kardiochirurgického, obohacené několika videopřenosy vyšetření a výkonů (live boxy) prováděných v Komplexním kardiovaskulárním centru FN Plzeň. Po skončení přednášek zájemci rovněž navštívili některá pracoviště Kardiologického odd. FN Plzeň-... Zobrazit více

 • Atestace z kardiologie

  Ve dnech 15.-18.6.2015 se uskutečnily na Kardiologickém oddělení FN Plzeň a LFUK Plzeň atestace z kardiologie.

  prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. Garant oboru kardiologie na LFUK PlzeňZobrazit více

 • Přímý přenos zákroku na srdci z FN Plzeň

  Ve dnech 24.-27.5. 2015 se konal již XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS) v Brně s více než 3000 účastníky. Sjezd byl zahájen přímým přenosem ze sálu intervenční kardiologie Kardiologického oddělení FN Plzeň. Mezi pracovištěm ve FN Plzeň a kongresovým sálem v Rotundě bylo ve spolupráci oddělení SIS FN (pod vedením ing. M. Tauchena, MBA) a sdružením CESNET vybudováno plně interaktivní prostředí, které účastníkům kongresu umožnilo se účastnit kardiologických zákroků. Přímý přenos úspěšného intervenčního zákroku na srdeční tepně s implantací stentu přístupem z... Zobrazit více

 • Katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation)

  Náhrada stenotické (zúžené) aortální chlopně katetrizační cestou (tj. přes cévní systém) byla poprvé v Komplexním kardiovaskulárním centru FN Plzeň provedena dne 17.10.2012. Výkon podstupují pacienti, pro které by byla klasická (operační) náhrada příliš riziková. O zákroku informovala i media, viz odkazy níže.

  Lékaři vyměnili srdeční chlopeň bez řezání hrudníku

  ... Zobrazit více

 • Radiofrekvenční ablace fibrilace síní a komorových tachykardií

  Arytmologie je v současné době vybavena moderní přístrojovou technikou srovnatelnou s jinými předními českými nebo evropskými centry. Tradičně se zde implantují kardiostimulátory, zvyšuje se počet implantací ICD (včetně biventrikulárních) i katetrizačních ablací.

  V katetrizačních ablacích je centrum schopno provádět nejkomplexnější výkony, včetně ablací fibrilace síní a komorových tachykardií z epikardiálního přístupu, a to za použití trojdimenzionálních mapovacích metod.Zobrazit více